foto-blog

2023

de gewassen groeien

De deelnemers hebben weer een bijeenkomst gehad

De eerste resultaten van de boeren in Burundi

2022

Een nieuwe start voor de groep boerinnen/boeren in Burundi.

De boeren en boerinnen hebben allemaal een plan gemaakt en dit met elkaar besproken.

Nu krijgen zij de lening om een investering te doen in hun bedrijf.

Project Goed Boeren in Burundi

Freddy Karekezi is in september in Burundi geweest om samen met Isabella en Chrisostome een nieuwe start te lanceren van het activiteitenplan voor tien kleine boeren.


Het betreft boeren in de wijken Mutimbuzi Kabezi en Ruziba.
Freddy heeft als coördinator van GDA vanuit Nederland goede contacten gelegd met de Lions Club Doetinchen die het project Goed Boeren in Burundi heeft ondersteund.
Eén van de deelnemende boeren is Bukuru Chantal, ze wil een geitenboerderij opstarten. Een andere boerin, Jeanne Nijimbere, wil rijst gaan verbouwen.
Zo zal iedere deelnemer de eigen kennis, creativiteit en mogelijkeheden gebruiken om meer inkomen te realiseren.