Onze missie is om mensen empowerment te laten krijgen zodat zij zelfstandig kunnen leven in Burundi. Met als resultaat een betere levensstandaard, ook voor hun kinderen.

Wij richten ons om te beginnen op een groep van 10 lokale boeren en boerinnen.

Zij hebben al een aantal samenkomsten gehad waarbij hen diverse vaardigheden werd geleerd zoals planning, een businessplan, enz. Ook is een eerste microkrediet verstrekt. 

Een lokaal team wordt gevormd om de boeren te begeleiden, te evalueren en een nieuwe groep te selecteren

Digitale communicatie via smart-telefoon en e-learning is tevens nodig om contact te houden en op de hoogte van ontwikkelingen te blijven.

Vanuit Nederland of andere landen ( onze partner in Kenya) kan er snel kennis gedeeld worden en eventuele problemen een oplossing krijgen.

Om dit te realiseren zijn wij in gesprek met diverse organisaties en fondsen voor verdere ondersteuning.