doelstellingen

Onze doelstellingen zijn;

toegang tot wereldontwikkelingen
GDA wil informatie en bewustzijn uitbreiden door zowel persoonlijke benaderingen als d.m.v. moderne internetcommunicatie. Hergebruik, duurzaamheid en fairtrade hebben al een forse sprong genomen. Gezondheid en armoedebestrijding zijn vooral van groot belang in Afrika.

globale samenwerkingsverbanden
Afrika is bezig met een grote ontwikkeling, waarin uitwisselingen van kennis en vaardigheden mogelijkheden biedt tot verdere uitbreiding.
Afrikaanse migranten kunnen hun kennis uitdragen in de wereld. GDA wil ook ondernemers in Nederland en Afrikaanse landen met elkaar in contact brengen.

kinderen en jongeren zijn de toekomst
Door kinderen te scholen kunnen zij opgroeien tot sterke jongeren. Door jongeren te helpen bij een opleiding naar een beroep, zullen de komende generaties ook hun kinderen een goede opvoeding en scholing kunnen geven.
GDA wil mensen helpen werk te vinden alsmede mogelijkheden creëren tot het vormen van ondersteunend onderwijs, om in de toekomst als ontwikkelde en mondige mensen in het leven te kunnen staan.

img_7814

eigen krachten inzetten
Ieder mens heeft eigen talenten en krachten, die vaak onvoldoende zijn aangeboord. Ontwikkeling van de persoonlijke power geeft zelfbewustzijn en creativiteit om het leven vorm te geven.

een goede eigen plek vinden 
De drive om in het leven te doen waar men goed in is, de persoonlijke ontwikkeling, wil GDA stimuleren.

uitbreiding van mogelijkheden
Vanuit een lokale optie kan gekeken worden naar mogelijkheden voor een gezonde groei, waar een ieder van kan profiteren om met elkaar samen te werken.
Samenleving in vrede is mogelijk door armoede te bestrijden en mensen kennis te verschaffen over de eigen middelen en mogelijkheden.
Ook vredesprocessen vinden hierin een plaats.