Op 4 december 2023 is een overeenkomst gesloten tussen Mr Ir. Jean Claude VYAMUNGU en Isabelle, de begeleidster van de groep boeren. Jean Claude werkt volgens de PIP (Plan Integrated of Farm) approach, zoals ontwikkeld is door de Universiteit Wageningen.( https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/Environmental-Research/Programmes/Sustainable-Land-Use/Sustainable-agricultural-production-systems/The-PIP-approach-building-a-foundation-for-sustainable-change.htm )

Op 28 december vond vervolgens een bijeenkomst plaats met de groep en Jean Claude, die een toelichting gaf over de manier van werken en een opdracht om het plan van aanpak dat zij maakten (eventueel) te verbeteren/aan te passen.
Als een afsluiting van het kalenderjaar werd ook een gezamenlijke maaltijd gebruikt, voordat iedereen weer de reis naar huis terug maakte.

in januari 2024 zal het project Goed Boeren in Burundi van start gaan

Hiermee wil zij 10 arme boeren rondom Bujumbura ondersteunen. Door een schenking waarvan een klein deel lening, wil ze de mogelijkheid geven om meer land te pachten, zaden of dieren te kopen, gereedschap aan te schaffen.

De boeren (8 vrouwen en 2 mannen) worden begeleid en samengebracht voor cursussen. Zij helpen elkaar onderling en zullen een coƶperatie gaan vormen. In Nederland kan zo nodig raad gevraagd worden.

Na 2 jaar zullen de boeren een gedeelte van hun schenking/lening terug geven aan de gezamenlijke kas, van waaruit weer 3 boeren vervolgens kunnen toetreden tot de groep.

Op deze manier kan de armoede bestreden worden, betere voeding hebben en zullen ook hun schoolgaande kinderen een betere toekomst krijgen.

Sarah heeft 2 kinderen
Zij houdt varkens, kippen, eenden en konijnen.
Zij pacht hiervoor grond
Zij wil stallen uitbreiden om meer dieren te kunnen houden.
Ook wil ze meer kennis vergaren om dieren te houden en te verzorgen met eventuele medicatie.