Stichting Global Development Africa is in 2007 opgericht door Afrikaanse migranten in Nederland.
Zij wil kennis en ervaringen delen met mensen in de diverse landen van het “grote meren gebied” in Afrika, met name Burundi. Ook in Nederland wordt gewerkt aan samenwerking, integratie en uitwisseling.
De speerpunten van Global Development Africa zijn;
Informatie en ontmoeting
Kennisuitwisseling
Educatie/opleidingen
Zelfredzaamheid
Waardecreatie