CONTACT

In contact komen met Global Development Africa kan op verschillende manieren:
Via mail:
freddygda@gmail.com
Via telefoon:
0640230758
0315325112
Via post:
Global Development Africa
p/a Nassauhof 53
7061 WG Terborg
Donaties
Global Development Africa zoekt vrienden/vriendinnen die met een jaarlijkse bijdrage van 50,–, onze plannen helpen te verwezenlijken .
anbi

Alle donaties zijn door onze ANBI-status aftrekbaar.
RSIN:818143538

Ze zijn van harte welkom op banknr. NL86RABO0134284143 t.n.v. Global Development Africa, Terborg.
Sponsoring, in welke vorm dan ook, bespreken wij graag.
——————————————————————————————————–

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Aan de mensen die contact hebben met Global Development Africa.
Het bestuur van deze Stichting informeert u over de manier waarop wordt omgegaan met de door u verstrekte persoonsgegevens of gegevens die tijdens ons werk bij ons over u bekend zijn geworden.
Dit betreft in de meeste gevallen uw e-mailadres en gegevens die over u te vinden zijn op het openbare internet, gegevens die u ons heeft verstrekt vanwege gezamenlijke activiteiten of het delen van kennis i.v.m. interessevelden en expertise. Dit betreft (niet in alle gevallen) de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres—telefoonnummer—interesseveld/expertise—email-adres—geboortedatum—handtekening
Deze gegevens worden, zolang er contact is tussen u en onze organisatie, gebruikt om te communiceren over allerlei zaken betreffende de doelstellingen van GDA. Ze worden gebruikt om kennis te delen en uitnodigingen aan u te zenden. Bij opzegging van uw geïnteresseerdheid/betrokkenheid zullen de gegevens uit alle archieven verwijderd worden. De persoonsgegevens worden in geen enkel geval, opzettelijk, zonder toestemming, verstrekt aan derden.