projecten

Onze projecten willen wij zowel in Nederland als in Afrika ontwikkelen.

Voor Nederland heeft GDA een drieledig doel voor ogen.

1. Het promoten van vooral de leuke kanten van Afrika: zichtbaar maken van de culturen
2. Broedplaats voor talenten
3. Een nieuwe vorm van ontmoeting bevorderen tussen geboren of getogen Nederlanders en mensen die oorspronkelijk uit Afrika komen bevorderen . Met als met als sleutelwoorden: zelfontplooing, participatie bevorderen,rechtsgelijkheid en professionaliteit.

De input van migranten in Nederland is minimaal.
Deze doelgroep heeft echter veel te bieden om de diversiteit, harmonie en vernieuwde dynamiek in de samenleving te laten ontstaan.
Door kennis van de culturen zal de blik erop veranderen, angst verminderen en interesse oproepen.

Voor het continent Afrika gaat het erom mogelijkheden te ontwikkelen in de eigen omgeving en mensen te ondersteunen in hun ontplooiing.
Uitwisseling van kennis kan hier ook zowel Nederlandse als Afrikaanse ondernemers verrijken.