PROJECTEN
Het is belangrijk om in Afrika mogelijkheden te ontwikkelen in de eigen omgeving om mensen te ondersteunen in hun ontplooiing.
Ons project is; Boeren in Burundi.
9 Boerinnen en 1 boer hebben een groep gevormd die in diverse bijeenkomsten het verloop van hun eigen bussinessplan kunnen toelichten en bijwerken. Allen hebben een micro-krediet ontvangen dat in 2 jaar wordt terugbetaald. Daarna zullen weer andere boeren hiervoor in aanmerking komen. Er is een lokaal team gevormd om deze groep te begeleiden en faciliteren. Ook onderling is er tussentijds contact. Door een boerenbedrijf, in klein formaat zoals gebruikelijk in Burundi, te sponsoren, kan een heel gezin een stap verder maken. In de komende jaren zullen de boeren dan tevens een coƶperatie kunnen vormen om elkaar bij te staan.